Að efla umræður nemenda

Ábendingar um hvernig má  efla umræður

 • Fyrirmæli um tilgang umræðunnar og hvernig innlegg verða metin þurfa að vera skýr. Einnig í hverju þátttaka kennarans er fólgin og hvaða þjónustu nemendur geta vænst.
 • Nemendur þurfa að fá tilfinningu fyrir því að tíma vegna þátttöku í  umræðum sé vel  varið.
 • Afmarkaðu umræðuna við skilgreint efni og tíma ef hægt er. Að þeim tíma loknum er gott að  breyta stillingum þannig að aðeins sé hægt að lesa en ekki skrifa ný innlegg.
 • Innlegg þurfa að vera innihaldsrík, ekki bara sammála/ósammála um þetta eða hitt án þess að fylgja þvi eftir með rökum eða nýjum sjónarhornum.
 • Hvettu nemendur til að eiga áframhaldandi samskipti og mynda tengsl á öðrum vettvangi um viðfangsefnið eða efni sem því tengist.
 • Viðfangsefni á umræðuvef þarf að setja þannig fram að þau hvetji til ígrundunar í ljósi fyrri þekkingar á efninu og eigin reynslu.
 • Settu fram dæmi um góð innlegg og eftir atvikum miður góð
 • Samhjálp er mikilvæg og að nemendur reyni eftir því sem hægt er að svara spurningum hverra annarra.
 • Siðareglur
  • Kynna þarf nemendum ákveðnar siðareglur í samskiptum á umræðuvef. Það auðveldar þeim m.a. að meta viðfangsefnin, ígrunda þau og bregðast við á gagnrýnin hátt.
  • Hafðu siðareglur klárar í upphafi námskeiðs.
 • Nálægð kennara
  • Nauðsynlegt er að allir nemendur fái einhver viðbrögð, annaðhvort frá samnemendum eða kennara.
  • Svaraðu spurningum innan 24. stunda
  • Láttu nemendur finna fyrir nálægð þinni en vertu samt ekki uppáþrengjandi
  • Það er hægt að vera til staðar án þess að vera sífellt að bregðast við efni.
  • Tölvupóstur til nemenda varðar persónuleg málefni.
  • Láttu nemendur vita ef þú þarft að vera fjarverandi t.d. tvo daga eða lengur.

Mat á efni umræðna

Áhugavert er að þróa eftir atvikum mismunandi fyrirmæli vegna þátttöku á umræðuvef. Þetta má gera með ýmsum hætti eftir aðstæðum með þau meginmarkmið þó, að þau séu hvetjandi og upplýsandi um gildi umræðunnar. Þau eiga jafnframt að auðvelda kennurum samræmt mat án þess þó að virka yfirþyrmandi og/eða óeðlilega tímafrek í framkvæmd.

Hér eru nokkur umhugsunar-og álitaefni í þessu samhengi:

 1. Þótt nauðsynlegt sé að nefna viðmið um lengd innleggja, t.d. ein skjáfylli hvert innlegg, er samt mikilvægara að vekja athygli á innihaldinu sérstaklega, þ.e. að gæði hafi almennt meira vægi en magn.
 2. Matið þarf að taka til þess sérstakelga að það feli í sér hvatningu vegna þátttöku í umræðum. Ef skipulag er með þeim hætti að nemendur fá litla endurgjöf, e.t.v. vikum saman er m.a. hætta á að það komi niður á virkni í umræunum sjálfum og að þær missi þannig marks.
 3. Þátttaka í umræðum er oft hluti af heildarnámsmati. Ýmsir láta umræður vega allt að 20%. Þar sem svo hagar, að vægi þessa þáttar er t.d. meira en 5% , skiptir miklu máli að ekki sé einvörðungu tekið mið af virkni heldur einnig innihaldinu sjálfu. Það ætti m.a. að hafa áhrif á gæði ekki síður en magn.

Hér er dæmi um matstöflu sem kennurum er heimilt að nýta óbreytt í sínu nafni eða með breytingum og öðrum útfærslum. Matstöflur er upplagt að setja upp í Gradings Form á Blakki.

Matstafla I

Eftirfarandi matskvarði verður notaður til að meta framlög þín í umræðum. Hægt er að fá samtals 10 stig fyrir innlegg og viðbrögð við framlögum annarra.

Innlegg (7 stig)

1. Umfjöllun um  tvö meginatriði úr lesefni/fyrirlestri (1 stig)

2. Tengsl lesefnis/fyrirlesturs við eldra efni sem farið hefur verið í (1 stig)
3. Tengsl  lesefnis/fyrirlesturs við  persónulega reynslu og/eða þekkingu (1 stig)
4. Gagnrýnin og greinandi umfjöllun, ekki aðeins endurtekning staðreynda  úr  lesefni/fyrirlestri (3 stig)
5. Umfang efnis er u.þ.b 200 orð (1 stig)
Ath. Gagnrýnin umfjöllun felur m.a. í sér að þú hafir í huga atriði eins og:

 • rökstudda skoðun þína,
 • helstu hugmyndir þínar og athugasemdir tengdar efninu,
 • að hvaða marki þér finnst efnið stangast á við við það sem þú hefur áður lesið og lært,
 • að álykta með skírskotun til lesefnis/fyrirlesturs og annars sambærilefgs efnis.

Gagnrýnin umfjöllun felur almennt í sér að efnið sé ígrundað, eðli þess og samhengi, dregin fram mismunandi sjónarhorn og rökstutt mat lagt á eigin niðurstöður.

Viðbrögð við innleggi (3 stig)

 • Sýndu í innleggi þínu að þú hafi kynnt þér vel efni þess innleggs sem þú ert að bregðast við
 • Nefndu a.m.k eitt atriði þar sem þú ert sammála, og annað þar sem þú ert ekki sammála og rökstyddu skoðun þína (2 stig)
 • Umfang efnis er u.þ.b. 100 orð (1 stig)

 Matstafla II

Hér er dæmi tvö um matstöflu fyrir umræður á umræðuvef. Öllum er heimilt að nýta þetta efni að vild, breytt eða óbreytt og gera það að sínu. Ábendingar og/eða athugasemdir eru vel þegnar.

Fyrirmæli

Þátttaka í umræðum verður því aðeins metin að hún fari fram innan þess tímaramma sem henni er ætlaður. Þrjú innlegg á viku gefa hámarksstig fyrir virkni en þó ekki samdægurs. Þrjú eða fleiri innlegg sama daginn teljast t.d. aðeins eitt innlegg í stigamati.

A (9-10) Mjög gott

Nemandi fær  “A” ef hann tekur þátt í umræðum þrisvar vikulega hið minnsta. Efnið er einnig framúrskarandi sem felur í sér að:

 • megininnlegg berst fyrri hluta tímabils,
 • efnið er mjög vel ígrundað, sýnir skilning, innsýn og er greinandi,
 • efnið tengist eigin reynslu og þekkingu,
 • nemandi varpar nýju ljósi á viðfangsefnið út frá eigin reynsluheimi og/eða ber fram mótaðar hugmyndir með tengingu viðfangsefnis við daglegt líf.

B (8-8,9) Gott

Nemandi fær  “B” ef hann tekur þátt í umræðum tvisvar vikulega hið minnsta. Ennfremur vönduð umfjöllun sem felur í sér að:

 • megininnlegg berst fyrri hluta tímabils,
 • efnið er vel ígrundað, sýnir skilning, innsýn og er að hluta greinandi,
 • efnið tengist eigin reynslu og þekkingu en er óljóst eða of augljóst,
 • nemandi varpar nýju ljósi á viðfangsefnið út frá eigin reynsluheimi og/eða ber fram hugmyndir með tengingu viðfangsefnis við daglegt líf en vantar dýpt og/eða útfærslur.

C (7-7,9) Viðunandi

Nemandi fær  “C” ef hann tekur þátt í umræðum einu sinni vikulega hið minnsta. Efnið inniheldur grunnupplýsingar en:

 • berst ekki fyrri hluta tímabils,
 • er hversdagslegt, inniheldur endurtekningar og er e.t.v. klisjukennt þótt það sé að grunni til fullnægjandi,
 • lítil eða engin tenging við eigin reynslu og þekkingu eða felur í sér alhæfingar er strítt geta gegn almennum sannindum,
 • varpar nýju ljósi á viðfangsefnið en er þó fremur samsuða úr og/eða endurtekningar á einhverju sem þegar er komið fram.

D-F (1-6,9) Ekki viðunandi

Nemandi fær  “C” ef hann tekur þátt í umræðum einu sinni vikulega hið minnsta. Efnið telst þó ekki viðunandi sem felur í sér að:

 • innlegg berast ekki tímanlega,
 • efnið er undirstöðulítið, yfirborðslegt og ber ekki merki innsýn í viðfangsefnið,
 • nemandi hefur ekki nýjar hugmyndir eða tengir efnið fyrri reynslu,
 • nemandi hefur ekki tekið þátt í umræðunni

Þorvaldur Pálmason, sími:869-1200

 

Til baka